หน้าหลักโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

วีดิทัศน์แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ประชาสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม NETSAT Sprint Up
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SC, SCG) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรม NETSAT Sprint Up เพื่อเป็นการต่อยอดการเตรียมความพร้อมในการสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/66 

คลิกที่ภาพ เพื่อไปหน้ากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
การเก็บข้อมูลรายบุคคลนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ขอให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ทุกห้อง/ทุกระดับชั้น กรอกข้อมูลแบบเก็บนักเรียนรายบุคคล (คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้)