หน้าหลักโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

Presentation แนะนำกิจกรรมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2567


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 หลักสูตร

------------------------------------
- หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)
- หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Science Class : SC)
------------------------------------
- ศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้ที่โครงข่ายเว็บไซต์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย https://www.piya.ac.th/datashow_64377
- สมัครแบบ onsite ควบคู่ online ที่งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
https://www.piya.ac.th/datashow_72460
(
เปิดรับสมัคร 10-14 มกราคม 2567)

คำถามยอดฮิต SMTE กับ SC ต่างกันอย่างไร
วีดิทัศน์แนะนำประวัติโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วีดิทัศน์แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
วีดิทัศน์แนะนำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SCG, SC-ICT) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ประชาสัมพันธ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม NETSAT Sprint Up
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SC, SCG) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรม NETSAT Sprint Up เพื่อเป็นการต่อยอดการเตรียมความพร้อมในการสอบ NETSAT ครั้งที่ 1/66 

คลิกที่ภาพ เพื่อไปหน้ากิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
การเก็บข้อมูลรายบุคคลนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ขอให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ทุกห้อง/ทุกระดับชั้น กรอกข้อมูลแบบเก็บนักเรียนรายบุคคล (คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้)