หลักสูตรที่เปิดสอน
ประวัติและข้อมูลห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
หลักสูตร ม.ต้น ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
หลักสูตร ม.ต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SC)
หลักสูตร ม.ต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี (SCG)
หลักสูตร ม.ต้น ห้องเรียนปกติ
หลักสูตร ม.ปลาย ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
หลักสูตร ม.ปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SC)
หลักสูตร ม.ปลาย ห้องเรียนพิเศษพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ (SCG)
หลักสูตร ม.ปลาย ห้องเรียนพิเศษสายภาษา (LG)
หลักสูตร ม.ปลาย ห้องเรียนปกติสายวิทยาศาสตร์
หลักสูตร ม.ปลาย ห้องเรียนปกติสายภาษา
ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.14 KB
ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.3 KB