เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

บุตรปิยะมหาราชาลัย                      จงตั้งใจเล่าเรียนเพียรศึกษา
ให้เก่งกาจปราดเปรื่องเรืองวิชา            สมเป็นข้าบาทบงส์องศ์ภูธร
ทำสิ่งใดใจจิตคิดให้ลึก                     คนึงนึกคำครูผู้สั่งสอน
เกียรติศักดิ์รักมั่นตราบวันมรณ์             สมศักดิ์ศรีชาวนครพนมเอย