ประกาศผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์-65
ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาสัปดาห์วิทยาศาสตร์-65