กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-66
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ( 1/3-1/4 : SC, 1/5 : SC-ICT) เข้าร่วมกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ศึกษารายละเอียดดังข้อมูลด้านล่างนี้ และแนะนำให้ติดตามหน้าเว็บไซต์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยอย่างต่อเนื่อง และกดติดตาม Fanpage Facebook : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เพื่อ update ข้อมูล/ความเคลื่อนไหว
ตารางกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-66
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-66
ช่องทางการติดต่อ/สื่อสาร กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-66
- Fanpage Facebook : ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


https://www.facebook.com/SciencePiya


- คุณครูวิลาวรรณ จันโทวาส (รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น)
087-9205941