วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563


ฉบับที่ วันที่ ภาพตัวอย่าง (คลิกที่ภาพเพื่อเปิด/ดาวน์โหลด) หมายเหตุ
13.2/64 22 พ.ค. 64 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 นอกสถานที่
13/64 22 พ.ค. 64 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
12/64 14 พ.ค. 64 การติดตาม ตรวจสอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
11/64 24 เม.ย. 64 การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
10/64 12 เม.ย. 64 ขอพรจากผู้อำนวยการโรงเรียนในวันสงกรานต์ 2564
9.2/64 8-10 เม.ย. 64 ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
9.1/64 9 เม.ย. 64 ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
8.5/64 3-4 เม.ย. 64 การสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
8.4/64 2-4 เม.ย. 64 ค่าย Creative AI Camp 2020
8.3/64 31 มี.ค.-1 เม.ย. 64 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
8.2/64 29-31 มี.ค. 64 การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
8.1/64 29 มี.ค. 64 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
7.4/64 27 มี.ค. 64 กิจกรรมทำบุญโรงทานวัดฐิติสาราราม จ.บึงกาฬ
7.3/64 24-26 มี.ค. 64 การจัดสอบโควตา มข.
7.2/64 22-24 มี.ค. 64 กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ Ed-Hub
7.1/64 20-23 มี.ค. 64 การจัดสอบ GAT PAT
6.2/64 18 มี.ค. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 และรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
6.1/64 17 มี.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
5.4/64 12-14 มี.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมทักษะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.2
5.4/64 11 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Mini English Program
5.3/64 12-13 มี.ค. 64 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
5.2/64 8-12 มี.ค. 64 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 ในการสอบเข้าศึกษาต่อ
5.1/64 11 มี.ค. 64 พิธีมอบรางวัลโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
4.5/64 25 ก.พ. 64 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.4/64 24 ก.พ. 64 โครงการทดสอบความรู้ Pre M.1 P.Y.
4.3/64 24 ก.พ. 64 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
4.2/64 23-25 ก.พ. 64 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 111 ปี ปิยะเกมส์
4/64 22 ก.พ. 64 ร่วมบริจาคโลหิต บุตรปิยะ จิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน
3/64 21 ก.พ. 64 การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
2/64 19 ก.พ. 64 แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
1/64 6 ก.พ. 64 การทดสอบประมวลความรู้ Pre M.1 P.Y. 2563
18/63 21 ธ.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษา 2563
17/63 5 ธ.ค. 63 วันพ่อ และวันชาติ 5 ธันวาคม /563
16/63 30 พ.ย. 63 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
15.2/63 23 ต.ค. 63 "111 ปี ปิยะมหาราชาลัย"
15.1/63 23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช 2563
14.3/63 18 ต.ค. 63 ค่าย First step to be genius
14.2/63 14 ต.ค. 63 กิจกรรมสานสัมพันธ์ SC ประจำปีการศึกษา 2563
14.1/63 13 ต.ค. 63 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12.7/63 27 ก.ย. 63 ค่าย English Camp โครงการห้องเรียนพิเศษ Education Hub
12.6/63 27 ก.ย. 63 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานประเภท oral presentation สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
12.5/63 26 ก.ย. 63 ค่าย MEP สำนึกดีมีคุณธรรม
12.4/63 25 ก.ย. 63 การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ
12.3/63 24 ก.ย. 63 ผู้แทนมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) มอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น
12.2/63 22 ก.ย. 63 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
12.1/63 21 ก.ย. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
11.3/63 14 ก.ย. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพรเจริญวิทยา หนองคาย
11.2/63 18 ก.ย. 63 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
11.1/63 16 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือและตัวชี้วัด รายวิชาวิทยาศาสตร์
8.2/63 28 ส.ค. 63 การประชุมลงนามสัญญากู้ยืม กยศ. รายใหม่
8.1/63 28 ส.ค. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
7.2/63 21 ส.ค. 63 กิจกรรมสร้างแกนนำครอบครัวพอเพียง ปีการศึกษา 2563
7.1/63 20 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
6.6/63 14 ส.ค. 63 พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
6.5/63 14 ส.ค. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
6.4/63 12 ส.ค. 63 นักศึกษาวิชาทหารร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
6.3/63 12 ส.ค. 63 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
6.2/63 11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันอาเซียน
6.1/63 11 ส.ค. 63 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
5/63 9 ส.ค. 63 โครงการเอเอฟเอสนครพนม
4/63 5 ส.ค. 63 โครงการคืนคุณแผ่นดิน สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน
3/63 29 ก.ค. 63 กิจกรรมปฏิญาณตนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
2.2/63 28 ก.ค. 63 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่คุณครูสุวพรรณ โพชะโน
2.1/63 28 ก.ค. 63 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1/63 19 ก.ค. 63 คณะ moblie clinic ติดตามการก่อสร้างบ้านพักครู
พิเศษ3 26 มิ.ย. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประเมินความพร้อมโรงเรีน
ก่อนเปิดภาคเรียน 1/63
พิเศษ2 6 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
พิเศษ1 2 มิ.ย. 63 อบรม
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

17 มี.ค. 64

 
กำหนดการผู้จัดทำวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563