วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563


ฉบับที่ วันที่ ภาพตัวอย่าง (คลิกที่ภาพเพื่อเปิด/ดาวน์โหลด) หมายเหตุ
15.2/63 23 ต.ค. 63 "111 ปี ปิยะมหาราชาลัย"
15.1/63 23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช 2563
14.3/63 18 ต.ค. 63 ค่าย First step to be genius
14.2/63 14 ต.ค. 63 กิจกรรมสานสัมพันธ์ SC ประจำปีการศึกษา 2563
14.1/63 13 ต.ค. 63 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12.7/63 27 ก.ย. 63 ค่าย English Camp โครงการห้องเรียนพิเศษ Education Hub
12.6/63 27 ก.ย. 63 รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอโครงงานประเภท oral presentation สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
12.5/63 26 ก.ย. 63 ค่าย MEP สำนึกดีมีคุณธรรม
12.4/63 25 ก.ย. 63 การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ
12.3/63 24 ก.ย. 63 ผู้แทนมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) มอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น
12.2/63 22 ก.ย. 63 การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
12.1/63 21 ก.ย. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
11.3/63 14 ก.ย. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพรเจริญวิทยา หนองคาย
11.2/63 18 ก.ย. 63 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563
11.1/63 16 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคลังเครื่องมือและตัวชี้วัด รายวิชาวิทยาศาสตร์
8.2/63 28 ส.ค. 63 การประชุมลงนามสัญญากู้ยืม กยศ. รายใหม่
8.1/63 28 ส.ค. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
7.2/63 21 ส.ค. 63 กิจกรรมสร้างแกนนำครอบครัวพอเพียง ปีการศึกษา 2563
7.1/63 20 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
6.6/63 14 ส.ค. 63 พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
6.5/63 14 ส.ค. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
6.4/63 12 ส.ค. 63 นักศึกษาวิชาทหารร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
6.3/63 12 ส.ค. 63 ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
6.2/63 11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันอาเซียน
6.1/63 11 ส.ค. 63 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ
5/63 9 ส.ค. 63 โครงการเอเอฟเอสนครพนม
4/63 5 ส.ค. 63 โครงการคืนคุณแผ่นดิน สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน
3/63 29 ก.ค. 63 กิจกรรมปฏิญาณตนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
2.2/63 28 ก.ค. 63 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่คุณครูสุวพรรณ โพชะโน
2.1/63 28 ก.ค. 63 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1/63 19 ก.ค. 63 คณะ moblie clinic ติดตามการก่อสร้างบ้านพักครู
พิเศษ3 26 มิ.ย. 63 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ประเมินความพร้อมโรงเรีน
ก่อนเปิดภาคเรียน 1/63
พิเศษ2 6 มิ.ย. 63 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
พิเศษ1 2 มิ.ย. 63 อบรม
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

กำหนดการผู้จัดทำวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563