วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วารสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประจำปีการศึกษา 2562


ฉบับที่ วันที่ ภาพตัวอย่าง (คลิกที่ภาพเพื่อเปิด/ดาวน์โหลด) หมายเหตุ
27 4-10 พ.ย. 62 การแข่งขันกิจกรรมของ To Be Number One/ ชนะเลิศ Over all หญิง/ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน
26 28 ต.ค.-3 พ.ย. 62 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน / Halloween Day 2019
25 21-27 ต.ค.62 กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก และงาน 3 ทศวรรษ
24 14-20 ต.ค. 62 ชนะเลิศการประกวด
TO BE NUMBER ONE Dancercise
งานไหลเรือไฟ 62
23 7-13 ต.ค. 62 ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด /พิธีน้อมรำลึก ร.9 /นักเรียนคว้าแชมป์หุ่นยนต์
22 30-6 ต.ค. 62 เปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
21 23-29 ก.ย. 62
รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 16-22 ก.ย. 62 งานสายสัมพันธ์ สายใยที่ไม่เกษียณ
19 9-15 ก.ย. 62 รับรางวัล "สภาจำลอง"
18 2-8 ก.ย. 62 รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น และละครสั้น
17 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแข่งขันทักษะภาษาเวียดนาม
16 19-25 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
15 12-18 ส.ค. 62  
14 5-11 ส.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินี
13 29 ก.ค.-4 ส.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
12 22-28 ก.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
11 15-21 ก.ค. 62 การแข่งขันนาฎศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 4
10 8-14 ก.ค. 62 พิธีส่งมอบคณะกรรมการสภานักเรียน
9 1-7 ก.ค. 62 รำบวงสรวง
พญาศรีสัตตนาคราช
8 24-30 มิ.ย. 62 ร่วมกิจกรรม
The Great Mekong
Bike Ride 2019
7 17-23 มิ.ย. 62 แรงงานตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาปลอดภัย
6 10-16 มิ.ย. 62 รำบวงสรวง
ละครเพลิงนาคา
5 3-9 มิ.ย. 62 ลูกเสือจิตอาสาภาคอีสาน
ทำความดีที่นครพนม
4 27 พ.ค.-2 มิ.ย. 62 งานวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระราชินีในหลวง ร.10
3 20-26 พ.ค. 62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2 13-19 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชาโลก
1 12 พ.ค. 62 ฉบับปฐมฤกษ์