ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครการทดสอบประเมินความรู้ Pre M.1 P.Y. ปีการศึกษา 2562
ตามที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน โครงการทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ Pre-M. 1 P.Y. (ไม่มีผลต่อการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) หว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
ดังนั้น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบประเมินความรู้ (Pre-M.1 P.Y ) ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ดังนี้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2562,00:00   อ่าน 2363 ครั้ง