ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนในการใช้เทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น สามารถเข้าไปประเมินความพึงพอใจได้ที่ลิ้งค์

                                                                      ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

                                                                    กลุ่มงานเทคโนโลยี

                                                                        โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,22:58   อ่าน 30 ครั้ง