ขอใช้รถออนไลน์
ขอใช้รถออนไลน์
บุคลากรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่มีความประสงค์ขอใช้รถเพื่อไปราชการ กรุณากรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_hztK_vEs91jGuZfxtOUMHeh1gXcibdJHMOsuamzSMu3woQ/viewform


หรือใช้โทรศัพท์มือถือ (Line application) สแกน QR code ด้านบนเพื่อกรอกแบบคำร้อง