เมนูพิเศษ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งได้คะแนนสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา 100 คะแนน เด็กหญิงกวินธิดา เบ้าคันที ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน เด็กชายภูบดินทร์  สาแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 1314 ครั้ง