ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ม.1
ห้องเรียนพิเศษ Education Hub
- ห้องเรียนพิเศษ MEP
- ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ฯ (SC)
- ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี (SC-ICT)


ม.4
- ห้องเรียนพิเศษ MEP
- ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ฯ (SC, SCG)
- ห้องเรียนพิเศษ สายภาษา (LG)

รับสมัครวันที่  24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.1, ม.4 (ห้องเรียนปกติ)

รับสมัครวันที่  25 - 28 มีนาคม 2561ไมีมีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 1906 ครั้ง