เมนูประกาศ
การยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารและการจำหน่ายอาหาร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะทำการเปิดประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ในราคาที่เหมาะสม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ของทางราชการและโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 76 ครั้ง