เมนูพิเศษ
Speech Contest
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสุวรรณา  ธานี ครูผู้ดูแลนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Speech Contest หัวข้อ Illuminated Fire Festival (Lai Rua Fai Festival) จัดโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการแข่งขันดังนี้
 - นางสาวอาทิตยา  จันทะโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 - นางสาวฌัชชา ล้านแปง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นางสาวสวรรยา  โคตรเคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และนางสาวณัฐธินันท์ สุวรรณมาโจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 ได้รับเงินรางวัลคนละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 441 ครั้ง