เมนูพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ตามประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน และดำเนินการมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น จำนวนนักเรียนยังไม่ครบตามแผนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ดังนี้ 
1. กลุ่มการเรียน SC จำนวน 2 คน สำรอง 10 คน 
2. กลุ่มการเรียน SC-ICT จำนวน 1 คน สำรอง 10 คน 
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและมอบตัววันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องวิชาการ ชั้น 1 อาคารกันเกรา 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2562,12:00   อ่าน 353 ครั้ง