เมนูพิเศษ
พิธีมอบประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2560 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยที่จบการศึกษาระดับช้นมัธยมศึกษาที่3 และ ม.6 ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีของนักเรียน คณะครูและผู้ร่วมงาน

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,17:54   อ่าน 1000 ครั้ง