ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกำหนดการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562
-นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 660 บาท

-นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 730 บาท
ให้นักเรียนเตรียมเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมาด้วยในวันดังกล่าว
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 454 ครั้ง