ภาพกิจกรรม
"111 ปี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย"
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ "111 ปี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย" เพื่อให้ครูเก่า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน สร้างความรักความผูกพันระหว่างศิษย์แต่ละรุ่น โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นายบรรจง ศรีประเสริฐ เป็นประธานในพิธี

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

คลิกเพื่อติดตาม facebook ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2563,23:22   อ่าน 1200 ครั้ง