ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่ ๒๓ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom, Google Meet และแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เริ่มใช้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา

คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,19:58   อ่าน 658 ครั้ง