ภาพกิจกรรม
นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ KIDBRIGHT
นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ KIDBRIGHT  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้แก่นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


ลิงค์รูปภาพทั้งหมดค่ะ
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1FlbartC9fzgeik8XdrI2fNbXopnByXuv%26fbclid%3DIwAR2q3sz3SkZaJ6KRPtQP27GrMe7QGznPOjYuMw_xCZY7e2u3R2zl1-kU7DA&h=AT008BZyX7GGTz1

โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562,13:25   อ่าน 810 ครั้ง