ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต ผู้อำนวยการและคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้อำนวยการและคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2562,11:42   อ่าน 568 ครั้ง