ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิสาขบูชาปิยะมหาราชาลัย
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ร่วมทำกิจกรรมโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2562,21:35   อ่าน 122 ครั้ง