ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่น ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่น ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดขอนแก่นlaugh

โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2561,14:30   อ่าน 350 ครั้ง