ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  กำหนดจัดการปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง และหอประชุมรัตนโกเศศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มีความรักความผูกพันและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน  ตลอดทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
คลิ๊กที่นี่  เพื่อดูภาพเพิ่มเติม Google drive (ไฟล์ภาพขนาด A4 size M)
คลิ๊กที่นี่  เพื่อดูภาพเพิ่มเติม Facebook
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,14:43   อ่าน 442 ครั้ง