ภาพกิจกรรม
บรรยากาศกิจกรรม
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คุณครูห้องสมุดได้พานักเรียนกิจกรรมชุมนุมห้องสมุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าร่วมกิจกรรม "NAKHON PHANOM BOOK FAIR 2018 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมระเกียรติฯ อ.เมือง จ.นครพนม
โดยกิจกรรมในงานได้จัดแบ่งออกเป็น สุ่มให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้เข้าชมงานฟรี
พร้อมได้ความรู้วิทยากรที่ดูแลกิจกรรมโดยตรง กิจกรรมดังกล่าวหมดเขตในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,13:11   อ่าน 883 ครั้ง