ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียน คือนางสาวกิตติ์ชญาห์ ภูทับทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ เป็นตัวแทนเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ผบก.ภ.จว.นครพนม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ เป็นอย่างดีคลิกที่นี่ เพื่อดูภาพกิจกรรมการประเมินเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2561,14:20   อ่าน 379 ครั้ง