ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานเข้าเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 ห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
โดยมีคุณครูห้องสมุดและนักเรียนมัธยมศึกษาระดับม.ต้น ม.ปลายให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอการดำเนินงานของห้องสมุด
ด้านบริการ ด้านทรัพยากร ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2561,08:30   อ่าน 645 ครั้ง