หน้าแรก
สมุดเยี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
สาระน่ารู้สำหรับนักเรียน
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
ผลการสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555
แบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะนักเรียน ปี 2557
แบบฟอร์มราชการ
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
KM กบนอกกะลาของนักเรียน
แหล่งการเรียนรู้
ถ่ายทอดสด Live Streaming
สมาคมศิษย์เก่า
สพม.22
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม
เรียนคอมพิวเตร์กับครูท็อป
ครูนัฐกร ศรีวังไสย์
MEP PIYA
หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาการงานอาชีพฯ

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

แสดงรายการหมวดหมู่ของบุคลากรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวผลิกา สิทธิพันธ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายวัฒนา โพธิ์ศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางทิชากร สำราญชลารักษ์

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นายไพฑูรย์ พรหมวงศ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางจีรณินท์ ไชยคำ

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางสุดาวัลย์ อัมพุนันทน์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายมัฆวาน ประทังคติ

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นางสาวชัชณี คิดสร้าง

ครู
Email :
Tel :

นางปิยะรัตน์ แก้วก่า

ครูอัตราจ้าง
Email :
Tel :

นางสาวธัญวรัตน์ ไชยตะมาตย์

ครูอัตราจ้าง
Email :
Tel :

นายนัฐกร ศรีวังไสย์

ครูอัตราจ้าง
Email : [email protected]
Tel :

นางสาวกุณฑิดา หนูผกา

ครูอัตราจ้าง
Email :
Tel :
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ งานแนะแนว ] [ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ] [ ครูต่างชาติ ]
 
  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เลขที่ 42 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1188 โทรสาร 0-4251-2060