หน้าแรก
สมุดเยี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
สาระน่ารู้สำหรับนักเรียน
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
ผลการสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555
แบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะนักเรียน ปี 2557
แบบฟอร์มราชการ
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
KM กบนอกกะลาของนักเรียน
แหล่งการเรียนรู้
ถ่ายทอดสด Live Streaming
สมาคมศิษย์เก่า
สพม.22
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม
เรียนคอมพิวเตร์กับครูท็อป
ครูนัฐกร ศรีวังไสย์
MEP PIYA
หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาการงานอาชีพฯ

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

แสดงรายการหมวดหมู่ของบุคลากรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางวิจิตร วิริยะเศรษฐ์กุล

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นางผ่องพรรณ คูสกุลวัฒน

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางสุพร สิงห์ศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางศรีนคร วงค์จำปา

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นางพรทิพย์ หงษ์ภักดี

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางสุรินทร์ ประพัฒน์พงษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางนิภา มั่นสุวรรณ

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายนิวัช อ่อนมณี

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นางจิตรา โพธิ์ศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์

ครู
Email :
Tel :

นายกฤษฎา ไชยศรี

ครู
Email :
Tel :

นางสาวนันท์นภัส ศรีบัณฑิต

ครูอัตราจ้าง
Email :
Tel :

นางสาวพักตร์สุดา พรหมดี

ครูอัตราจ้าง
Email :
Tel :

นายกัมปนาท คำประสังข์

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นางสุวรรณา ธานี

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางวีราภรณ์ ปองไป

ครู
Email :
Tel :
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ งานแนะแนว ] [ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ] [ ครูต่างชาติ ]
 
  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เลขที่ 42 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1188 โทรสาร 0-4251-2060