หน้าแรก
สมุดเยี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
สาระน่ารู้สำหรับนักเรียน
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
ผลการสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555
แบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะนักเรียน ปี 2557
แบบฟอร์มราชการ
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
KM กบนอกกะลาของนักเรียน
แหล่งการเรียนรู้
ถ่ายทอดสด Live Streaming
สมาคมศิษย์เก่า
สพม.22
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม
เรียนคอมพิวเตร์กับครูท็อป
ครูนัฐกร ศรีวังไสย์
MEP PIYA
หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาการงานอาชีพฯ

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

แสดงรายการหมวดหมู่ของบุคลากรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา


นางนุชรี คำประสังข์

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นางปรุงใจ ใจสุข

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางขวัญเรียม ภูขลิบม่วง

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางจิตติวรรณ สุรวณิชนิรชร

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางประไพ หงษ์ภักดี

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายสยาม กำภูศิริ

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางสาวสุวพรรณ โพชะโน

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางอาภัสรา บัวชุม

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายสุรชัย ตั้งศิริ

ครู
Email :
Tel :

นายสุนทร จอมพรรษา

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

ว่าที่ พ.ต.มาโนชย์ พลราชม

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายวรรณเฉลิม สุวรรณไตรย์

ครูอัตราจ้าง
Email :
Tel :

นายเอกลักษณ์ ใจดี

ครูอัตราจ้าง
Email :
Tel :

นางสาวณัฐธิดา สิงห์สถิต

ครูอัตราจ้าง
Email :
Tel :
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ งานแนะแนว ] [ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ] [ ครูต่างชาติ ]
 
  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เลขที่ 42 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1188 โทรสาร 0-4251-2060