หน้าแรก
สมุดเยี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
สาระน่ารู้สำหรับนักเรียน
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
ผลการสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555
แบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะนักเรียน ปี 2557
แบบฟอร์มราชการ
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
KM กบนอกกะลาของนักเรียน
แหล่งการเรียนรู้
ถ่ายทอดสด Live Streaming
สมาคมศิษย์เก่า
สพม.22
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม
เรียนคอมพิวเตร์กับครูท็อป
ครูนัฐกร ศรีวังไสย์
MEP PIYA
หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาการงานอาชีพฯ

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

แสดงรายการหมวดหมู่ของบุคลากรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายศิริชัย เชื้อพล

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายประสพ สุวรรณ

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางจิตภรณ์ วงษ์อุระ

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางวราภรณ์ ชำนิยันต์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางพิมพ์ใจ ริมสกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางเกษมศรี อินทนนท์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายยุทธนา แสนสุริวงศ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางนาไล สาโสภา

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายอนิรุธ แก่นจันทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางสาวรัศมี เจริญรัตน์

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นายศิลปกรณ์ จันทไชย

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางพินิจ เชื้อพล

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายชัยณรงค์ กุลบุตร

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นายทศพร สวนแก้ว

ครู
Email :
Tel :

นางสาววิภาวี บุตรธรรม

ครู
Email :
Tel :

นางสาวดรุณี วีระพรรณ

ครู
Email :
Tel :

นางสาวนราภรณ์ ชัยบัวแดง

ครู ผู้ช่วย
Email :
Tel :
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ งานแนะแนว ] [ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ] [ ครูต่างชาติ ]
 
  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เลขที่ 42 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1188 โทรสาร 0-4251-2060