หน้าแรก
สมุดเยี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
สาระน่ารู้สำหรับนักเรียน
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
ผลการสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2555
แบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะนักเรียน ปี 2557
แบบฟอร์มราชการ
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
KM กบนอกกะลาของนักเรียน
แหล่งการเรียนรู้
ถ่ายทอดสด Live Streaming
สมาคมศิษย์เก่า
สพม.22
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม
เรียนคอมพิวเตร์กับครูท็อป
ครูนัฐกร ศรีวังไสย์
MEP PIYA
หมวดวิชาภาษาไทย
หมวดวิชาการงานอาชีพฯ

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

 

แสดงรายการหมวดหมู่ของบุคลากรโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายวีรพัฒน์ ไชยมงคล

ครู ชำนาญการ
Email : [email protected]
Tel : 086-854-3648

นายกิตติกุล มังคละคีรี

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายวัชระ บุรชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email : [email protected]
Tel : 081-545-2015

นางสาววัลย์ลิกา เฟื้อยผลชุติภา

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางศรีสุดา ธรรมา

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางสุคนธ์ ศรีมีชัย

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email : [email protected]
Tel : 081-184-0411

นางกรรณิกา วังทะพันธ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางจันทร์นภา เจริญรัตน์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางสาวพรทิพย์ วงค์ภูธร

ครู ชำนาญการ
Email :
Tel :

นายณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์

ครู
Email : [email protected]
Tel : 084-955-6885

นายบุญเรือง บุญสว่าง

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายปราการ สีชมภู

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นางสาวศิริพร อินทิสิทธิ์

ครู
Email :
Tel :

นางภัทรินทร์พร เอกมโนรัชต์

ครู ชำนาญการพิเศษ
Email :
Tel :

นายฐกลวรรธ์ เฟื้อย

ครู
Email :
Tel :

นางสาวปรียานุช มานุจำ

ครู ผู้ช่วย
Email :
Tel :
บุคลากรอื่นๆ
[ ผู้บริหาร ] [ งานแนะแนว ] [ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ] [ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ] [ ครูต่างชาติ ]
 
  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เลขที่ 42 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1188 โทรสาร 0-4251-2060