เมนูด่วน
การสอบ Pre O-NET Online ปีการศึกษา 2563
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กำหนดให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ของทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการสอบ Pre O-NET Online เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET จริง

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จึงขอให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้าสอบ Pre O-NET Online ตามที่ครูประจำชั้นกำหนด (ขอลิงค์และวิธีการสอบได้กับครูประจำชั้น

โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 85 ครั้ง