เมนูด่วน
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การชำระเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เริ่มชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 25 ธันวาคม 2563


ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่รายชื่อห้องเรียนได้เลยค่ะ


ห้องเรียนพิเศษ Ed-Hub (ม.1/1 ,ม.2/1 และ ม.3/1)

 

ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ต้น (ม.1/2 ,ม.2/2 และ ม.3/2)

 

ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.ปลาย (ม.4/1 ,ม.5/1 และ ม.6/1)

 

ห้องเรียนพิเศษ SC และ SC-ICT ม.ต้น (ม.1/3-5 ,ม.2/3-5 และ ม.3/3-5)

 

ห้องเรียนพิเศษ SC และ SCG ม.ปลาย (ม.4/2-3 ,ม.5/2-3 และ ม.6/2-3)

 

ห้องเรียนพิเศษ LG (ม.4/4 ,ม.5/4 และ ม.6/4)

 

ห้องเรียนปกติ (ม.1/6-11 ,ม.2/6-11 ,ม.3/6-11 ,ม.4/5-10 ,ม.5/5-10 และ ม.6/5-10)

 สามารถชำระได้  2 วิธี
1.ชำระผ่านระบบธนาคาร (หลักฐานการชำระเงิน)
     1.1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล และชั้น/ห้อง ของนักเรียน ในหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารมอบให้)
     1.2. ชำระผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ (Net Bank) (ให้ระบุบันทึกช่วยจำเป็น ชื่อ-นามสกุล และชั้น/ห้อง ของนักเรียน) ให้ปริ้นส์เป็นหลักฐานการชำระเงิน
 
หมายเหตุ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมหลักฐานการชำระเงิน มายื่นที่เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเพื่อตรวจสอบและรับใบเสร็จรับเงินต่อไป (ติดต่อรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ห้องงบประมาณ งานการเงิน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ระหว่างวันที่ 15 มกราคม- 26 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
2.ชำระที่โรงเรียน 
     ชำระได้ที่ห้องงบประมาณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
(แนบเบิกค่าการศึกษาบุตร) คลิกที่รายชื่อห้องเรียนได้เลยค่ะ
ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (ED - HUB)
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (SC)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SC- ICT)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (SCG)
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ ภาษาสู่ความเป็นเลิศ (LG) 
ห้องเรียนปกติ 


รายละเอียดการจัดเก็บเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 1573 ครั้ง