เมนูด่วน
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6รับชมบทเรียนออนไลน์ ผ่านช่องรายการ
***เมื่อนักเรียนเรียนจบในแต่ละวัน ให้นักเรียนทุกคนเข้ามาแจ้งข้อมูล
การเรียนผ่านทางแบบฟอร์มทางเว็บไซต์โรงเรียน
ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 ***โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 1068 ครั้ง