การสอบ Pre-M1 P.Y.64
การทดสอบ Pre-M1 P.Y.64
ประกาศคะแนน ระดับเหรียญรางวัลและค่าสถิติการทดสอบ Pre-M1 P.Y.64
ตามที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความรู้ Pre-M.1 P.Y.64 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 นั้น บัดนี้ได้ทำการประมวลผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศคะแนน ระดับรางวัลและสถิติการสอบ ดังนี้

โดยนักเรียนทุกคนสามารถดูคะแนน และรับไฟล์เกียรติบัตรได้ที่อีเมล์ที่ใช้ในการเข้าสอบ (ได้เกียรติบัตรทุกคน)
- หากนักเรียนไม่พบอีเมล์คะแนน และเกียรติบัตร ให้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นดังคำแนะนำต่อไปนี้
(เมื่อตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างละเอียดแล้ว ยังแก้ไขไม่ได้ โปรดแจ้ง(ทักแชท)แอดมิน Fanpage Facebook โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย)การสอบ Pre-M1 P.Y.64