ปิดรับสมัคร และเปิดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร
ประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร


ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสถานะ "ไม่เรียบร้อย" ขอให้เข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลด่วนที่สุด


ขอให้ผู้สมัครออนไลน์ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ตามเมนูต่อไปนี้


หากมีสถานะ "ไม่เรียบร้อย" ขอให้เข้าไปแก้ไขข้อมูให้ถูกต้องโดยใช้เมนูที่ 8 "แก้ไขข้อมูลการสมัครจนให้มีสถานะ "เรียบร้อย" แล้วใช้เมนู 3 ดาวน์โหลดใบสมัครออกมาพิมพ์ (Print) เพื่อนำมาแสดงในวันสอบ พร้อมบัตรประชาชน


คลิกที่ปุ่ม เพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

และขอให้ติดตามประกาศจากโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ต่อไป

ต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
กรุณาทักแชท fanpage facebook โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย