เผยแพร่ผลงานครู
ครูวิภาวี บุตรธรรม - ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ครูโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์_ทดสอบ